Looge kliimapositiivsust Makeitneutrali abil – istutame üheskoos puid ja aitame loodust!

Looge kliimapositiivsust Makeitneutrali abil – istutame üheskoos puid ja aitame loodust!

2022-04-18

Tänu pikaajalistele teaduslikele uuringutele oleme vaieldamatu fakti ees, et puude istutamine on keskkonnakaitse juures võtmetähtsusega. Mida rohkem võtavad inimesed initsiatiivi metsade taastamisel, seda parem.

Makeitneutral aitab teil olla metsapositiivne – üheskoos suudame teha suuri muutusi, istutades juurde palju meie planeedile eluliselt vajalikke puid! Tervet ökoloogilist jalajälge pole võimalik likvideerida, kuid tänu puude istutamisele saab seda oluliselt vähendada, mis on väga suur samm puhtama keskkonna poole. Te saate suurendada oma süsinikneutraalsust 15% võrra. See tasub ennast ühtlasi ära ka majanduslikult, sest juba täna eelistavad 84% ostlejatest kliimapositiivseid kaupmehi.

Meie ettevõte on liitunud Makeitneutral programmiga. Iga teostatud tellimuse pealt istutab Makeitneutral ühe puu!

Mida teeme koostöös Makeitneutraliga?

  • Makeitneutral istutab puud 
  • Makeitneutral hoiab teid kursis protsessi ja istutamise asukohaga
  • Makeitneutral hoolitseb selle eest, et puud kasvaksid suured ja tugevad
  • Kõik Makeitneutrali poolt istutatud puud on ostetud sertifitseeritud partneritelt ja neid saab kasutada uue metsa istutamiseks. Istutamine toimub 1-2 korda aastas varakevadel peale lume sulamist ja sügisel.

Mida te programmist saate?

  • Võimaluse istutada oma koduriiki puid
  • Suurepärase tunde, et te andsite lindudele ja loomadele kodu ja kindluse, et see on seal veel järgmised 50-100 aastat.
  • Makeitneutrali märgi, visuaalsed materjalid ja teadmise, kuidas kasutada neid materjale oma kommunikatsiooni ja turunduse eesmärkidel.
  • Jätkusuutliku ettevõtte – investeeringute kaasamisel olete hinnatud ettevõte investoritele.

Makeitneutrali istutatud puud on seotud plokiahela tehnoloogiaga, mis tähendab kokkuvõtvalt öeldes seda, et igal puul on unikaalne digitaalne jalajälg. Tänu sellele infole on võimalik igal ajal metsa vaatama minna ja veenduda, et istutatud puu on endiselt alles. Makeitneutrali programmis osaledes on teie ettevõttel seega alati kindlustunne olemas, et puud on reaalselt istutatud ja nende eest kantakse hoolt.

Puu istutatakse tellija asukohariiki. Puud lähevad olemasolevatele Makeitneutral Forestry maadele. Nimetame neid Makeitneutrali kaitsealadeks, kus hooldatakse ja hoitakse metsa 80 aastat. Makeitneutrali eesmärk ei ole palki toota. Nad istutavad metsakooslusi, mitte majandusmetsi, ning ühel hetkel, kui tõesti tuleb metsas hooldusraiet teha, siis puitu väärindatakse loodusele maksimaalselt kasulikult.

Esimene istutamine leiab aset aprillis 2022 ja kõik puud pannakse hetkel maha Eestisse. Selles vallas on koostööpartneriks Baltikumi suurim kasvataja ja istutaja Forestplanter ning kaks teist ettevõtet. Makeitneutralile on selleks kevadeks broneeritud 4,7 miljonit puud. Koostöös mainitud ettevõtetega on ka tütarettevõtte tehtud, et tagada kindlustunne firma protsessides.

Lähemalt puude istutamise kasulikkusest

Puude istutamine kattub ÜRO ülemaailmsete säästva arengu eesmärkidega.

Eesmärk 3: Tagada kõigile hea tervis ja heaolu kogu elukaare jooksul.

Eesmärk 13: Tegutseda kiirelt ja otsustavalt kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks.

Eesmärk 15: Majandada kestlikult metsi, võidelda kõrbestumisega, peatada ja pöörata tagasi pinnase ja mulla degradeerumine ning peatada elurikkuse vähenemine.

Puude istutamise tähtsus paistab selgesti välja paljudest erinevatest asjaoludest. Vaatame näiteks seda, mida teeb inimese tervisega õhureostus, mille vastu me puid istutades võitleme. Maailmas sureb igal aastal õhureostusest tingitud haigustesse üle 3 miljoni inimese ja olukord on mitmel pool hullemaks muutumas. Õhusaaste tekitab muuhulgas bronhiiti, silmahaigusi, kõrget vererõhku, südamehäireid ja isegi infarkti ning alandab eluiga. Laste tundlikule arenevale organismile mõjuvad keskkonnamürgid kohe eriti kahjulikult: nad põhjustavad lisaks ka arengu- ja käitumisprobleeme.

Seevastu puuderohke looduskeskkonna positiivne psühholoogiline efekt on uuringutega juba ammu tõestatud.  Puude juures viibimine vähendab oluliselt negatiivseid mõtteid, leevendab depressiooni sümptomeid ja suurendab eluga rahulolu.

Puud on kriitilise olulisusega laste õpitulemuste parandamisel. Kasvõi natuke aega metsas jalutamine on uuringute tulemustel selgesti seotud parema kirjaoskuse ja arvutamisvõimega. Minimaalselt on vaja seda, et puud oleksid silmapiiril – kuid mida lihtsam ligipääs naturaalsetele maastikele, seda parem. Väga kasulik on puude läheduses õppimine. Tänu looduses ajaveetmisele panevad lapsed tunnis rohkem tähele ja on aktiivsemad kaasalööjad. Samamoodi paraneb vaimne tervis täiskasvanutel. Füsioloogilist kasufaktorit on isegi kergem märgata: kõigile on tervislik teha näiteks metsarajal jooksutrenni.

Puud on ülimalt olulised loomade ja lindude elupaigad ning toidu otsimise kohad. Kui istutada näiteks aasale juurde üks puu, võib linnuliikude arv suureneda lausa 80 liigi võrra. Arvestades seda, kui palju looma- ja linnuliike on inimtegevuse tõttu ohustatud või lausa välja suremas, on see määratult suure tähtsusega kasutegur.

Puud seovad endasse ja säilitavad endas hästi palju süsinikku, mis on üks suuremaid kliimamuutuste põhjustajaid. Terved täiskasvanud puud aitavad liigse süsiniku probleemi märgatavalt parandada. Keskmise puu kaal koosneb keemiliselt koostiselt umbes 50% süsinikust. Kui puid on piisavalt palju, väheneb atmosfääri süsinikusisaldus märgatavalt. Nad eraldavad õhust süsihappegaasi ja lukustavad selle enda juurtesse. Nad võivad sedasi teha aastakümneid ja isegi sajandeid – mida vanem puu, seda tänuväärsem sooritus. Olenevalt liigist võib üks puu siduda aastas lausa 22 kilogrammi süsinikku: saades 40-aastaseks, juba lausa ühe tonni. Üks aaker (umbes 4046 m²) puid seob aastas umbes sama palju süsihappegaasi nagu tekib siis, kui sõita autoga 42 000 kilomeetrit.

Jooksvalt võib 1 puu toota piisavalt palju hapnikku, et sellest piisab 4 inimesele!

Puud mitte kõigest ei paranda õhukvaliteeti, vaid puhastavad seda ka muudest ohtlikest gaasidest peale süsihappegaasi. Puud seovad heitgaase nagu lämmastikuoksiidid, osoon, ammoniaak ja vääveldioksiid. Pole üldsegi ime, et metsas jalutamine meie enesetunde paremaks teeb.

Puud leevendavad muidki keskkonnaprobleeme. Nad vähendavad pinnase erosiooni (see tähendab vähem maalihkeid ja muid loodusõnnetusi!), muudavad mulla viljakamaks ja hoiavad maapinda niiskemana. Maha kukkunud puulehed kõdunevad väärtuslikuks väetiseks, mis lisab mulda vajalikke toitaineid, aitab kaasa puude endi kasvule ja toetab mikroorganismide arengut.

Puud likvideerivad saastet ka mullast. Näiteks üks vahtrapuu suudab ühe aasta jooksul eraldada mullast 60 milligrammi kaadmiumit, 140 milligrammi kroomi ja 5200 milligrammi pliid. Uuringute tulemusel on selgunud, et farmides tekkiv heitvesi sisaldab 88 protsenti vähem nitraati ja 76 protsenti vähem fosforit, kui see voolab läbi metsaga kaetud ala.

Ei maksa unustada, et suur tähtsus on ka puudel, mis kasvavad linnakeskkonnas. Puud alandavad temperatuuri tänu vee aurustumise protsessile, mida nimetatakse evapotranspiratsiooniks. Ühestainsast puust piisab selleks, et tekitada ühe päeva jooksul sama jahutusefekt nagu kümnel toasuurust pinda jahutaval konditsioneeril, mis töötavad järjest 20 tundi. Puulehed on nagu päikesevari, mis blokeerib kuni 90% päikesekiirgust ja jahutab maapinda. Kusjuures, puud vähendavad isegi kuritegevust! Nad muudavad inimesed rahulikumaks ja vähendavad keskkonnast mürke, mis võivad ajukeemiat mõjutades agressiivsust põhjustada.

Ühesõnaga: mida rohkem järele mõelda, seda ilmselgemaks muutub vajadus puude istutamisele rõhku panna.

Siinkohal mõelge oma ettevõtte peale. Olenevalt sellest, milline on teie majandustegevus, kasutate te kõiksugu puidust tehtud tooteid: paberid, pakendid, mööbel jne. Maailmamastaabis on juhtunud lausa nii, et 1990-2015 võeti maailmas maha 129 miljonit hektarit metsa. See on umbes sama suur maa-ala kui Lõuna-Aafrika.

Täna on maailmas võimalik suurendada metsa alasid 0.9 miljardit hektarit (umbes sama suur ala kui USA), mõjutamata sealjuures linnasid ja põllumajandust. Taasmetsastamine aitaks siduda 205 miljardit tonni süsinikku. See püüaks kinni umbes 30% inimese poolt toodetud süsiniku heitmetest.

Makeitneutraliga saate sooja ja hea tunde, et te annate suure panuse rohelisse ja tervesse maailma.

Lugege lisainfot siit.