RCS

Recycled Claim Standard (RCS) on rahvusvaheline vabatahtlik standard, mis kehtib siis, kui toode on valmistatud taaskasutatud materjalidest osaliselt, mitte täielikult. RCS-i eesmärk on suurendada taaskasutatud materjalidest valmistatud toodete osakaalu turul. Kõik tootmisprotsessiga seotud osapooled sõlmivad lepingud, millega garanteeritakse materjalide jälgitavus. Taaskasutatud materjalide päritolu on alati tuvastatav: alates toormaterjali tootmisest kuni kauba lõpliku valmimiseni. Tänu RCS-ile on võimalik kinnitada taaskasutatud materjalide kasutamist toote valmistamisel. RCS annab nii teile kui teie klientidele garantii selle kohta, kust konkreetsed taaskasutatud materjalid pärinevad. RCS-i kehtestaja on Global Union, mis on tuntud Global Recycled Standardi ehk GRS-i kaudu. Autentse ja kallutamata kontrolli läbiviimiseks määratakse sõltumatu kolmas osapool, kellel puudub seos tootja ja tootmisprotsessiga.

Hinnaklass 0